Stránka predstavuje predmet geografia na našej škole

Geografická olympiáda

Geografická olympiáda (GO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné vedné odbory. Člení sa na 9 kategórií a organizuje sa v 4 kolách - školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Najlepší súťažiaci zo stredných škôl sa zúčastňujú Medzinárodnej geografickej olympiády (IGEO) a Stredoeurópskej geografickej olympiády a žiaci zo základných škôl National Geographic World Championship.

Bližšie informácie o geografickej olympiáde nájdete tu.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one