Stránka predstavuje predmet geografia na našej škole
Pokyny k školskému kolu súťaže Geografická olympiáda (GO) v kategórii Z pre stredné školy 2018/2019

Školské kolo bude v roku 2019 prebiehať 24. 1. 2019 vo štvrtok od 14.30 do 16.00. Zaregistrovať sa možno buď v domácom prostredí alebo v počítačovej učebni od 13.00 do 14.30. Záujemci o riešenie olympiády v počítačovej učebni sa musia prihlásiť u PaedDr.Ľ.Vydareného do 22.1.2019 z dôvodu zabezpečenia miestnosti.

Školské kolo tvorí jeden test: 30 otázok, čas trvania 35 min.
Súťaží sa online na internete.
Všetky úlohy sú na výber správnej odpovede z možností A, B, C, D, pričom práve jedna odpoveď je správna. Pri vypracovaní testu možno využiť všetky dostupné pomôcky (atlasy, knihy encyklopédie aj technické prostriedky vrátane internetu). Zakázané je vzájomné napomáhanie, našepkávanie či cudzia výpomoc. 
O víťazovi a ďalších miestach v súťaži rozhoduje:
1) počet správne zodpovedaných otázok,
2) čas, ktorý súťažiaci využil na odoslanie odpovede.
Čas sa meria od začiatku riešenia testu automaticky.
Do výsledkovej listiny nebudú zaradení súťažiaci, ktorí prekročia pri riešení 35 minút a odošlú test neskôr. 
Testov sa môžu zúčastniť aj žiaci základných škôl (5.-9. ročník) a osemročných gymnázií (1.-4. ročník). Žiaľ, ich postup na krajské súťaže v dôsledku stanov Medzinárodnej geografickej olympiády nie je možný.

Súťaž bude prebiehať na internetovej stránke https://www.zmaturuj.com/. Registrácia znamená presné vyplnenie základných osobných údajov na určenie postupujúcich. Správne riešenia úloh budú oznámené už 24. 1. o 19.00 a poradie súťažiacich v jednotlivých krajoch bude oznámené do 1. 2. 2019 (do 10.00) na stránke https://www.zmaturuj.com/, na FB Geografická olympiáda aj na stránkach www.olympiady.sk a www.regionalnageografia.sk
Postupujúcich do krajského kola určia jednotlivé krajské komisie GO do 1.2.2019.

Krajské kolo tvorí jeden test – 35 otázok, čas trvania 45 minút 
Časť z nich sú otázky uzavreté s výberom práve jednej správnej odpovede a druhá časť sú otvorené otázky so stručnou odpoveďou. Krajské kolo bude 8.2.2019 v Dubnici nad Váhom.

Odporúčaná literatúra pre testy na Geografickú olympiádu
Bizubová M. a kol.: Geografia pre 1. ročník gymnázií, SPN Bratislava, 2008
Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 2. ročník gymnázií, VKÚ Bratislava, 2009
Lauko, V. a kol.: Geografia pre 2. ročník gymnázií – Slovensko, Orbis Pictus Istropolitana, 2004
Allaby, M. a kol.: Ottova obrazová encyklopédia – Zem, Ottovo nakladatelství, 2010
Čeman, R. a kol.: Školský geografický atlas – Svet, Mapa Slovakia, Bratislava, 2010
Čeman, R. a kol.: Geografický atlas – Slovenská republika, Mapa Slovakia, Bratislava, 2015
Klímová, E. a kol.: Školský atlas sveta, Mapa Slovakia Editor, 2017
Zubriczký, G.: Geografia štátov sveta, Mapa Slovakia, Bratislava, 2009
Magula, A. a kol.: Svet 2016, Dáta do vrecka, Mapa Slovakia, Bratislava, 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one