Stránka predstavuje predmet geografia na našej škole
Pokyny k školskému kolu Geografickej olympiády - kategória Z

Kedy sa bude súťažiť: 12. 1. 2018 (piatok) od 14:30 do 16:00
Zaregistrovať sa možno buď v domácom prostredí alebo v počítačovej učebni od 13:00 do 14:30. Školské kolo GO kategórie Z 2017/2018 tvorí jeden test, obsahuje 30 otázok a čas trvania je 35 minút. Súťaží sa online na internete.
Všetky úlohy sú na výber správnej odpovede z možností A, B, C, D, pričom práve jedna odpoveď je správna. Pri vypracovaní testu možno využiť všetky dostupné pomôcky (atlasy, knihy encyklopédie aj technické prostriedky vrátane internetu). Zakázané je vzájomné napomáhanie, našepkávanie či cudzia výpomoc.

O postupujúcich rozhoduje:
1. počet správne zodpovedaných otázok,
2. čas, ktorý súťažiaci využil na odoslanie odpovede.

Čas sa meria od začiatku riešenia testu automaticky. Do výsledkovej listiny nebudú zaradení súťažiaci, ktorí prekročia pri riešení 35 minút a odošlú test neskôr.
Súťaž bude prebiehať na internetovej domovskej stránke www.zmaturuj.com. Registrácia znamená presné vyplnenie základných osobných údajov na určenie postupujúcich. Správne riešenia úloh budú oznámené už 12. 1. najneskôr o 17.00 a poradie súťažiacich v jednotlivých krajoch bude oznámené do 19. 1. 2018 (do 10.00) na stránke www.zmaturuj.com, FB Geografická olympiáda aj na stránke www.regionalnageografia.sk
V prípade, že sa chcete zúčastniť riešenia testu v školskej počítačovej učebni, je potrebné sa nahlásiť u PaedDr.Ľuboša Vydareného do stredy 10.1.2018 do 10.00 hod., aby sme mohli zabezpečiť potrebný počet počítačov.
Krajské kolo GO 2017/2018 v kategórii Z podľa jednotlivých krajov sa uskutoční v presne určených priestoroch s vylúčením cudzej pomoci. Všetky výsledky krajského kola budú zverejnené. Takto možno odhaliť aj tých, ktorí postúpili zo školského kola podvodom (či s pomocou inej osoby).
Testov sa môžu zúčastniť aj žiaci základných škôl a osemročných gymnázií (1.-4. ročník). Žiaľ, ich postup na krajské súťaže v dôsledku stanov medzinárodnej geografickej olympiády nie je možný.
Odporúčaná literatúra pre testy na Geografickú olympiádu
Bizubová M. a kol. : Geografia pre 1. ročník gymnázií, SPN Bratislava, 2008
Tolmáči, L. a kol. : Geografia pre 2. ročník gymnázií, VKÚ Bratislava, 2009
Lauko. V. a kol. : Geografia pre 2. ročník gymnázií – Slovensko, Orbis Pictus Istropolitana, 2004
Allaby, M. a kol : Ottova obrazová Encyklopédia – Zem, Ottovo nakladatelství, 2010
Čeman, R. a kol. : Školský geografický atlas – Svet, Mapa Slovakia, Bratislava, 2010
Čeman, R. a kol. : Geografický atlas – Slovenská republika, Mapa Slovakia, Bratislava, 2015á
Klímová, E. a kol. : Školský atlas sveta, Mapa Slovakia Editor, 2017
Zubriczký, G. : Geografia štátov sveta, Mapa Slovakia, Bratislava, 2009
Magula. A a kol. : Svet 2016, Dáta do vrecka, Mapa Slovakia, Bratislava, 2016
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one