Stránka predstavuje predmet geografia na našej škole

Vysoké školy

Prehľad vysokých škôl na Slovensku, kde sa študuje geografia a príbuzné vedné disciplíny:

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Prírodovedecká fakulta - www.fns.uniba.sk

-          Geografia a demografia

-          Geografia a geoekológia pre plánovanie krajiny

-          Geografia, geoinformatika a kartografia

-          Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia

-          Geografia v štátnej správe a samospráve

-          Geológia

-          Učiteľstvo v kombinácii s geografiou

Fakulta telesnej výchovy a športu - www.fsport.uniba.sk

-          Učiteľstvo telesnej výchovy a geografie

 

 

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

Fakulta prírodných vied - www.fpv.ukf.sk

-          Geografia v regionálnom rozvoji

-          Učiteľstvo geografie v kombinácii

 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Pedagogická fakulta KU - www.pf.ku.sk

-          Učiteľstvo geografie v kombinácii

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYTRICI

Fakulta prírodných vied - www.fpv.umb.sk

-          Geografia a krajinná ekológia

-          Učiteľstvo geografie v kombinácii

Prírodovedecká fakulta - www.science.upjs.sk

-          Geografia (štruktúra krajiny a jej transformácia)

-          Učiteľstvo geografie v kombinácii

 

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE - www.unipo.sk

Fakulta humanitných a prírodných vied

-          Geografia v regionálnom rozvoji

Učiteľstvo geografie v kombinácii
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one